HSFiber.se
Fiber

Fiber ersätterKoppartråd

I omkring 100 år har kopparledningar tjänat det industriella samhället väldigt väl. Men nu är detta en allt mer förlegad teknik och vi befinner oss i en process där koppnätet är på väg att fasas ur. Ur ett rent tekniskt perspektiv är koppartråd en flaskhals vid digitalisering och med tanke på morgondagens behov.

Observera att intresseorganisationen HS Fiber AB som drevs som ett icke vinstdrivande företag inför projekteringen av fiber inom Hablingbo, Silte (några fastigheter i Sproge) och Havdhem socken (Gotland) inte har något med denna sida att göra längre. Dock baseras en del av våra faktatexter på tidigare värdefullt innehåll om vad fiberoptik är och hur det gamla kopparnätet avvecklas.

Vad är fiber?

Optofiber eller det vi dagligen bara kallar fiber, är i jämförelse med kopparnätet rena rama Autobahn. Fiber är här för att permanent ersätter koppartrådarna och det beror i första hand på att fibertrådarna har mycket bättre kapacitet. När det gäller kommunikation är fiber en framtidssäker investering denna grundteknik ger oss en fullgod lösning de kommande 100 åren. Utan nedgrävda fiberkanaler kommer vi med tiden att bli både teknologiskt förbisprungna av resten av världen och isolerade från omvärlden. Med fiber garanteras en jämn och hög kapacitet som tillgodoser alla våra kommunikationsbehov allt från telefon till TV och film samt internet.

Om koppartråden

Koppartrådaren var när den kom revolutionerande, den kopplade samma byar och städer och slutligen blev det möjligt att kommunicera globalt. För de flesta nu levande har kopparnätet alltid funnits där och varit fungerat som infrastruktur, medan man bara bytt ut den tekniska utrustningen i båda ändarna. Men nu har man nått trådens begränsningar, dagens kommunikation är inte längre begränsad till enkel telefoni. Idag ställer vi höga krav på att ljud, bild och övrig kommunikation kan skickas utan fördröjning oavsett var vi befinner oss i landet och allt skall distribueras via samma nät.

En annan viktig detalj är att Telia håller på att släcka ner kopparnätet. Detta nät försvinner med tiden och samtidigt kommer bara underhåll att ske av detta nät på ett minimalt sätt. Kopparnätet är en återvändsgränd. Fiber är det nya nätet.

Framtidssäker infrastruktur

Fibern som tillsammans med trådlösa 4G och (kommande 5G) är den nya tidens infrastruktur. Denna moderna stomme som fiberkanalen utgör kommer finnas kvar länge samtidigt som man med tiden kommer att byta ut utrustningen i båda ändarna. Med en fiber ända in i din fastighet, så har du samma grundteknik som i dagens atlantkabel, med en överföringskapacitet som ligger på en helt annan nivå än de gamla koppartrådarna.

Många ser trådlös teknik som ett fullgott alternativ till att lägga fiber, men i praktiken, så skulle det behövas master med högst 500 meters avstånd och även om man lyckades uppföra dessa så skulle man med dagens 4G-teknik inte ens komma i närheten mot vad fiber klarar av. Dessutom skulle man behöva dra fiber fram till varje ny mast, i dagsläget är denna lösning inte realistisk. För mer information kring detta läs faktatexten Koppartrådar kontra 4G som publicerades av den gotländska intresseföreningen HS Fiber.